Blåis brand - icecube

Personvernerklæring


Denne personvernerklæringen opplyser om hvordan Blåis AS samler inn og benytter personvernopplysninger. Hvilke personopplysninger som samles inn og hvorfor de samles inn.


Kontaktsskjema, bestillingsskjema og tilbudsaksept

Når du som kunde sender inn et kontaktsskjema, bestillingsskjema eller en tilbudsaksept lagres informasjonen som sendes inn, i tillegg til IP-adressen til den besøkende og den besøkendes nettleserversjon. Innsendt informasjon lagres på ubestemt tid, eller så lenge det er et aktivt kundeforhold og/eller av regnskapsmessige hensyn.


Analyse

Det samles inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på dette nettstedet. Formålet med dette er å forbedre og videreutvikle nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på er hvor mange som besøker ulike sider, besøkets varighet, nettsteder brukerene kommer fra, nettlesere som benyttes m.m. Til dette benyttes Google Analytics (Google Inc.).

Google Analytics er en nettanalysetjeneste som leveres av Google, Inc. («Google»). Google Analytics bruker informasjonskapsler for å analysere hvordan brukere benytter nettstedet. Informasjonen som genereres av en slik informasjonskapsel ved bruk av det aktuelle nettstedet, inkludert din IP-adresse, sendes til Google og lagres på servere i USA. Google bruker denne informasjonen for å vurdere bruken av nettstedet, sammenstille rapporter om aktiviteter på nettstedet for eieren av nettstedet, samt for å yte andre tjenester i tilknytning til aktiviteter på nettstedet og bruk av Internett.

Google kan også overføre denne informasjonen til tredjeparter hvis dette kreves iht. lov eller i tilfeller hvor tredjeparter behandler informasjonen på vegne av Google. Google vil ikke koble din IP-adresse med annen informasjon Google har.

Google Analytics brukes for å analysere bruken av nettsidene. Dette gir informasjon om hvilke sider som er mest besøkt, hvor brukerne kommer fra, på hvilke tidspunkter sidene er mest besøkt osv.


Tredjeparts spørringer

Dette er spørringer som er laget av en bruker til en ekstern tjenesteleverandør. Til tross for at disse spørringene ikke setter noen cookies, kan de fortsatt overføre informasjon til tredjepart. Google Analytics arbeider gjennom tredjeparts spørringer.


Hvor lenge opplysningene lagres

Informasjon sendt inn gjennom kontaktsskjema, tilbudsaksept eller bestilling lagres på ubestemt tid. Men kan slettes på forespørsel så sant kundeforholdet er avsluttet. Eller dialogen rundt et potensielt prosjekt er avsluttet.


Rettighetene dine for dine opplysninger

Hvis du har sendt inn informasjon gjennom kontaktsskjema, tilbudsaskept eller bestilling, kan du be om en eksportfil som inneholder personopplysningene vi har om deg. Dette omfatter all data du har gitt oss. Du kan også be om at vi sletter alle personopplysninger vi har om deg. Dette omfatter ikke opplysninger vi er pålagt å lagre av administrative, juridiske eller sikkerhetsmessige årsaker.


Tilleggsinformasjon

Databehandleravtale

Databehandleravtalen er en avtale som regulerer hvordan Blåis AS håndterer personveropplysninger på veiene av kunde. Avtalen oversendes på forespørsel.